Tính giá thành đơn giản nhờ phần mềm kế toán Easybooks

MITASP giới thiệu sản phẩm phần mềm kế toán EasyBooks là công cụ đắc lực cho kế toán thực hiện công việc quản lý tập hợp chi phí, tính giá thành sản xuất. Với phân hệ này, kế toán dễ dàng tính giá thành cho các thành phẩm sản xuất, công trình xây lắp, vụ việc, đơn hàng, phân xưởng sản xuất, theo hợp đồng.

 phần mềm kế toán Easybooks

Tại phân hệ này, người dùng tự thiết lập được định mức nguyên vật liệu công trình, định mức giá thành của thành phẩm, định mức phân bổ chi phí… cho phép phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức, đánh giá dở dang theo nhiều phương pháp khác nhau phù hợp với phương thức tính toán của từng doanh nghiệp.

Với phần mềm kế toán EasyBooks, những công việc liên quan đến tính toán giá thành sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, hạn chế tối đa những sai sót. EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Kế toán tài chính – Kế toán quản trị cho mọi loại hình doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Để dùng thử phần mềm kế toán EasyBooks.

Đăng ký mua hàng TẠI ĐÂY