Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân


Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được đóng bởi cá nhân khi tham gia lao động, ký hợp đồng làm việc. Ngoài việc nộp thuế đủ và đúng thời hạn thì người nộp thuế cũng nên biết những trường hợp được hoàn thuế TNCN. Để hiểu hơn về thủ tục hoàn thuế TNCN, mời bạn cùng tham khảo bài viết bên dưới nhé

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hoàn thuế TNCN được hiểu đơn giản có nghĩa là Nhà nước sẽ hoàn trả lại cho cá nhân một phần tiền thuế đã thu từ họ (trong năm quyết toán), nếu cá nhân thuộc một trong các trường hợp có trong quy định của pháp luật.

Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau:

– Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

– Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

– Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC khi thuộc trường hợp hoàn thuế thì việc hoàn thuế chỉ được thực hiện khi có đủ 02 điều kiện sau:

– Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

– Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

3. Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế TNCN được quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC, cụ thể:

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán cho các cá nhân có uỷ quyền

Hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này;

– Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế;

– Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập).

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.

Cơ quan thuế giải quyết hoàn căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.

Cách thức nộp hồ sơ:

Đối với hồ sơ điện tử:

Người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử qua:

– Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; hoặc

– Các Cổng thông tin điện tử khác theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Đối với hồ sơ giấy:

Người nộp thuế gửi hồ sơ bằng 1 trong 2 cách thức sau:

– Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế bằng giấy tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

– Gửi hồ sơ qua đường bưu chính tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

4. Cách tính tiền thuế TNCN được hoàn

Tiền thuế TNCN được hoàn được tính theo công thức:

Số tiền thuế TNCN nộp thừa =Số tiền thuế TNCN đã nộp(1) – Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế(2)

Trong đó:

(1) Số tiền thuế TNCN đã nộp sẽ được xác định trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (đối với doanh nghiệp hoặc cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước theo mã số thuế của cá nhân người nộp thuế) hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN (đối với cá nhân).

Đối với các giấy tờ này khi cá nhân tự thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp.

(2) Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế = [(Tổng thu nhập chịu thuế – tổng các khoản giảm trừ)/ 12 tháng] x thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần x 12 tháng

– Thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập từ tiền lương tiền công mà cá nhân thực nhận từ 01/01 đến 31/12 năm quyết toán.

– Các khoản giảm trừ gồm có: Giảm trừ gia cảnh (bản thân + người phụ thuộc) + Các khoản bảo hiểm bắt buộc + Các khoản đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo,… (nếu có).

Căn cứ pháp lý:

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007;

Thông tư 111/2013/TT-BTC;

Thông tư 80/2021/TT-BTC.