TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ áp dụng theo NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP và THÔNG TƯ SỐ 78/2021/TT-BTC (Dành cho người nộp thuế)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ áp dụng theo NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP và THÔNG TƯ SỐ 78/2021/TT-BTC (Dành cho người nộp thuế)

Bấm vào link để tải tài liệu --> HDDT_NNT_HDSD_v1.0

ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý

VIDEO NHÀ CUNG CẤP HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI

TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN CẦN HỖ TRỢ ANH/CHỊ VUI LÒNG LIÊN HỆ CHÚNG TÔI