THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “GIẢI ĐỐ LĨNH THƯỞNG”

Đối tượng tham gia: Tất cả các thành viên đang tham gia nhóm “MitaSP_Hỗ trợ PMKT, HĐĐT, CKS”

Cách thức tham gia: Các thành viên sẽ trả lời các câu hỏi kiến thức về Phần mềm kế toán, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số,…. thông qua một biểu mẫu mà MitaSP cung cấp. Biểu mẫu sẽ gồm 5 câu hỏi: 4 câu hỏi về kiến thức, 1 câu hỏi về dự đoán số người trả lời đúng.

Thời gian tham gia: Từ ngày 10/01/2021 đến hết ngày 30/01/2021.

Xác định Người giành chiến thắng:

  • Trả lời đúng hết 4 câu hỏi về kiến thức
  • Có dự đoán số người trả lời đúng gần nhất tại câu hỏi số 5. Nếu có hơn 1 người dự đoán giống nhau thì người dự đoán nhanh hơn sẽ là người chiến thắng.
  • Tham gia trả lời trong khung giời gian qui định

Phần thưởng trị giá: 500.000 VND Tiền mặt

Lưu ý:

Mỗi thành viên/email/SĐT chỉ được tham gia trả lời câu hỏi 1 lần. Nếu có thành viên trả lời 2 lần thì MitaSP chỉ ghi nhận thông tin trả lời lần đầu tiên.

Thành viên trong Ban Quản trị (Trưởng nhóm, Phó nhóm) không được tham gia Chương trình này.

Nếu xảy ra tranh chấp quyền lợi, quyết định của MitaSP là quyết định cuối cùng.

Thời gian xử lý khiếu nại trong vòng 3 ngày sau khi Chương trình kết thúc.

Chương trình “Giải đố lĩnh thưởng” được tổ chức bởi MitaSP.

Link tham gia chương trình: https://forms.gle/eSvcmDjmcVrT8s2t9

Link tham gia nhóm “MitaSP_Hỗ trợ PMKT, HĐĐT, CKS”: https://zalo.me/g/dotaxr608