Phần mềm kế toán MAXV ACCOUNTING cho công ty dịch vụ kế toán

 

TÍNH NĂNG CHÍNH

 • Tập hợp chi phí, doanh thu, tính giá thành, tính lãi gộp, lãi/lỗ chi tiết Dự án/Công trình/Hạng mục
 • Theo dõi mua hàng chi tiết Dự án/Công trình/Hạng mục, Khách hàng, Hợp đồng, Hóa đơn
 • Theo dõi công nợ, Kho chi tiết Dự án/Công trình/Hạng mục
 • Theo dõi, kiểm soát hàng tồn kho, công nợ, quỹ tiền mặt, tiền gửi, tiền vay, thuế
 • Theo dõi kiểm kê, tình hình tăng giảm, khấu hao TSCĐ, CCDC
 • Chỉnh sửa theo yêu cầu quản trị đặc thù doanh nghiệp
 • Hỗ trợ chuyển đổi (convert) số liệu lên Maxv Accounting
 • Miễn phí 01 năm sử dụng

Maxv Accounting được thiết kế trên nền CSDL Miscrosoft SQL, kết hợp hệ thống bảo mật Windows server, dịch vụ SSL, Firewall nên người dùng hoàn toàn yên tâm vấn đề bảo mật.

Phân quyền truy cập phần mềm gồm:

 • Phân quyền chi tiết đến từng chức năng nhiệm vụ kế toán
 • Phân quyền chi tiết đến từng thao tác người dùng (thêm, sửa, xóa, in, …)
 • Phân quyền chi tiết đến từng đơn vị (công ty, công ty con, chi nhánh).
 • Phân quyền chi tiết từng kho
 • Phân quyền truy cập đến từng địa chỉ IP máy
 • Tự động sao lưu dữ liệu định kỳ
 • Giao diện được thiết kế trực quan, thân thiện với người dùng.
 • Cho phép mở nhiều tác vụ, chuyển đổi dễ dàng giữa các màn hình nhập liệu.
 • Cho phép tìm kiếm nhanh theo mã hoặc tên
 • Cho phép người dùng tự khai báo, thiết lập mẫu báo cáo
 • Cho phép truy xuất, sửa chứng từ gốc từ màn hình báo cáo.
 • Được thiết kế theo mô hình hướng mở, thuận tiện cho việc thay đổi nâng cấp hệ thống. Thời gian triển khai nhanh giúp giảm thiểu chi phí, đáp ứng tốt sự thay đổi mô hình quản lý của doanh nghiệp
 • Cho phép làm việc nhiều bộ dữ liệu trên một phần mềm
 • Cho phép truy xuất riêng số liệu từng công ty; tổng hợp số liệu Công ty mẹ/Công ty con/Đơn vị trực thuộc
 • Cho phép Import dữ liệu từ Excel rút ngắn thời gian nhập liệu.

CÁC PHẦN HÀNH TRONG PHẦN MỀM

GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

+ Cho phép khai báo các yếu tố chi phí cấu thành giá thành sản phẩm
+ Cho phép khai báo cách thức tập hợp chi phí theo sản phẩm, công đoạn, …
+ Cho phép khai báo cách thức phân bổ chi phí theo định mức, hệ số, chi phí NVL, số lượng sản xuất, ….
+ Cho phép tính giá thành nhiều công đoạn

GIÁ THÀNH XÂY LẮP

 • Đơn giản trong cách nhập liệu
 • Cho phép khai báo cách thức tập hợp, phân bổ chi phí Dự án/Công trình/Hạng mục
 • Cho phép phân bổ, kết chuyển chi tiết Dự án/Công trình/Hạng mục
 • Cho phép khai báo công thức tính lãi lỗ Dự án/Công trình/Hạng mục

TIỀN MẶT, TIỀN GỬI, TIỀN VAY

 • Theo dõi các khoản thu, chi, số dư tiền mặt.
 • Theo dõi các khoản tiền thu, chi, số dư chi tiết tài khoản ngân hàng
 • Theo dõi các khoản tiền vay, trả nợ vay, tính lãi khế ước

 

QUẢN LÝ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 • Quản lý thông tin chi tiết công cụ dụng cụ
 • Tự động tính phân bổ công cụ dụng cụ
 • Tự động tạo bút toán phân bổ cuối kỳ
 • Phân bổ công cụ dụng cụ cho nhiều dự án/công trình
 • Theo dõi chi phí phân bổ, kiểm kê chi tiết công cụ, phòng ban, loại công cụ.

 

MUA HÀNG

 • Quản lý hàng nhập mua trong nước và nhập khẩu, trả lại Nhà cung cấp.
 • Quản lý hàng nhập theo nhiều đơn vị tính
 • Quản lý nhập hàng theo lô, hạn sử dụng
 • Quản lý hàng nhập theo hợp đồng
 • Theo dõi công nợ phải trả chi tiết Nhà cung cấp
 • Theo dõi công nợ phải trả chi tiết Hợp đồng mua
 • Theo dõi công nợ phải trả chi tiết hóa đơn mua hàng

 

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 • Cho phép hạch toán bút toán đơn, nhiều nợ/nhiều có
 • Tự động tạo bút toán phân bổ chi tiết đối tượng khác nhau như dự án/công trình, phòng ban, hợp đồng, khoản mục phí, …
 • Tự động tạo bút toán kết chuyển chi tiết đối tượng khác nhau như dự án/công trình, phòng ban, hợp đồng, khoản mục phí, …

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN

 • Báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC và Báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Hình thức sổ sách kế toán gồm: Nhật ký chung và Chứng từ ghi sổ

 

TIỆN ÍCH

 • Cho phép đánh lại số chứng từ tự động
 • In chứng từ tự động (in chứng từ, sổ sách hàng loạt)
 • Xuất dữ liệu ra nhiều định dạng khác nhau như pdf, excel
 • Import dữ liệu vào từ excel trên màn hình nhập liệu

 

DỊCH VỤ

 • Cập nhật miễn phí các thay đổi về biểu mẫu, chế độ kế toán
 • Cập nhật miễn phí các thông tư, quyết định trước 10 ngày nộp báo cáo.
 • Nâng cấp miễn phí từ phiên bản cũ sang phiên bản mới
 • Cập nhật miễn phí các tiện ích mới
 • Tư vấn nghiệp vụ miễn phí
 • Bảo hành ngay tại thời điểm khách hàng yêu cầu dịch vụ
 • Bảo hành 24/24

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 • Quản lý thông tin chi tiết Tài sản
 • Tự động tính khấu hao tài sản theo phương pháp tính đường thẳng, số lượng, số dư giảm dần
 • Tự động tạo bút toán khấu hao cuối kỳ
 • Cho phép phân bổ chi phí khấu hao cho nhiều dự án/công trình
 • Theo dõi chi phí khấu hao, báo cáo kiểm kê chi tiết tài sản, phòng ban, loại tài sản.

HÀNG TỒN KHO

 • Quản lý hàng tồn kho chi tiết mặt hàng, kho
 • Quản lý hàng tồn kho theo lô, vị trí, hạn sử dụng
 • Tính giá xuất tự động theo nhiều phương pháp tính như tính giá trung bình tháng, trung bình di động, nhập trước xuất trước
 • Hiện tồn kho tức thời khi xuất hàng
 • Cảnh báo xuất âm kho hoặc vượt giới hạn tồn cho phép