Người nộp thuế là cá nhân khai thay đổi thông tin đăng ký thuế thì có thể thực hiện bằng những hình thức nào ?

Người nộp thuế là cá nhân có thông tin đăng ký thuế thay đổi thì có thể khai thay đổi thông tin bằng những hình thức sau:

– Khai theo phương thức điện tử: qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

–  Khai qua cơ quan chi trả thu nhập.

–  Khai trực tiếp tại cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú/ tạm trú áp dụng đối với trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập.