Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ ngày 01/7/2022

Mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH); bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); thất nghiệp (BHTN); bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc áp dụng từ ngày 01/7/2022.

1. Đối với người lao động Việt Nam

1.1. Từ ngày 01/7 đến hết ngày 30/9/2022:

Người sử dụng lao động Người lao động

BHXH

TNLĐ – BNN

BHTN BHYT

BHXH

TNLĐ – BNN

BHTN BHYT
Hưu trí Ốm đau – Thai sản Hưu trí Ốm đau – Thai sản
14% 3% 0,5% (*) 0% 3% 8% 1% 1,5%
20,5% 10,5%
Tổng cộng 31%

Lưu ý: Mức đóng nêu trên là áp dụng với Doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ từ Chính phủ nhằm vượt qua khó khăn do Covid-19; riêng Doanh nghiệp mới thành lập thì mức đóng được thực hiện như tại mục 1.2.

1.2. Từ ngày 01/10/2022 trở đi:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

TNLĐ – BNN

BHTN BHYT

BHXH

TNLĐ – BNN

BHTN BHYT
Hưu trí Ốm đau – Thai sản Hưu trí Ốm đau – Thai sản
14% 3% 0,5% (*) 1% 3% 8% 1% 1,5%
21,5% 10,5%
Tổng cộng 32%

2. Đối với người lao động nước ngoài

Từ ngày 01/7/2022 trở đi:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

TNLĐ – BNN

BHTN BHYT

BHXH

TNLĐ – BNN

BHTN BHYT
Hưu trí Ốm đau – Thai sản Hưu trí Ốm đau – Thai sản
14% 3% 0,5% (*) 3% 8% 1,5%
20,5% 9,5%
Tổng cộng 30%

3. Lưu ý về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ – BNN

Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN được áp dụng mức đóng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Nghị định 58/2020/NĐ-CP (0,3%) nếu bảo đảm các điều kiện sau đây:

– Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH;

– Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;

– Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018, 2020);

– Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

– Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015;

– Luật Việc làm 2013;

– Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021;

– Nghị định 58/2020/NĐ-CP;

– Nghị định 146/2018/NĐ-CP.