MITASP – Cùng nhau xây dựng VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ngay từ những ngày đầu hoạt động

Là một Công ty thành viên trong Hệ sinh thái đa sản phẩm Hành trình Doanh nghiệp Việt, MitaSP đã ra đời với sứ mệnh Tạo lập kho phần mềm hỗ trợ Quản trị kinh doanh, giúp cho Khách hàng chủ động lựa chọn và đưa ra quyết định đúng đắn, hiệu quả nhất cho hoạt động kinh doanh của mình.

Mới khai trương và đi vào hoạt động chưa đầy 01 năm, nhưng với tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn, Ban lãnh đạo và tập thể CBNV MitaSP đã cùng nhau xây dựng Giá trị cốt lõi và Văn hóa doanh nghiệp của mình. Những điều NÊN LÀM và KHÔNG ĐƯỢC LÀM được cụ thể hóa bằng Văn bản, thiết kế hình ảnh trực quan để truyền thông cho toàn thể các CBNV cùng nắm bắt và tuân thủ, đồng thời cũng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như một Lời cam kết mạnh mẽ, quyết tâm đối với các Đối tác và Khách hàng.

Được sự hỗ trợ bởi Công ty mẹ Hành trình Doanh nghiệp Việt, quy mô hoạt động và đội ngũ nhân sự của MitaSP sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Do đó, việc xây dựng các Giá trị cốt lõi và tiêu chuẩn Đạo đức nghề nghiệp là một việc vô cùng quan trọng, giúp định hướng rõ ràng và chọn lựa đội ngũ nhân sự phù hợp ngay từ đầu.

Điều này sẽ góp phần tạo nên sự kết dính giữa các thành viên, cùng chung một mục tiêu, cùng hợp tác trong một môi trường lành mạnh, không gian lận và làm nên một MitaSP đoàn kết, đáng tin cậy trên thị trường.

“MitaSP – Nâng bước thành công Doanh nghiệp Việt”