MISA ESIGN – chữ ký số từ xa không cần usb token

Triển khai cho tổ chức
Tổ chức
Chữ ký số có giá trị pháp lý như con dấu của tổ chức khi giao dịch điện tử: Xuất hóa đơn; Ký hợp đồng; Xác nhận sao kê, thanh toán; Kê khai BHXH, thuế điện tử…
Triển khai cho cá nhân thuộc tổ chức
Cá nhân thuộc tổ chức
Chữ ký số có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân trong tổ chức, ký các giao dịch điện tử trong nội bộ hoặc bên ngoài được Tổ chức ủy quyền: Ký hợp đồng; Thanh toán…
Triển khai cho hộ, cá nhân kinh doanh
Hộ, cá nhân kinh doanh, cá nhân
Chữ ký số có giá trị pháp lý như chữ ký tay của chủ hộ kinh doanh khi giao dịch điện tử: Xuất hóa đơn; Ký hợp đồng; Kê khai thuế điện tử, Kê khai thuế TNCN……

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ ký kết

Văn bản Văn bản                    Hợp đồngHợp đồng                  Giao dịch điện tửGiao dịch điện tử
Tối ưu năng suất ký số và phát hành văn bản

Tối ưu năng suất ký số và phát hành văn bảnPhát hành hóa đơn điện tử

Tối ưu năng suất ký số và phát hành văn bảnKê khai/quyết toán thuế, bảo hiểm

Tối ưu năng suất ký số và phát hành văn bảnKý văn bản, hợp đồng điện tử

Tối ưu năng suất ký số và phát hành văn bảnGiao dịch ngân hàng

Tối ưu năng suất ký số và phát hành văn bảnChứng khoán điện tử

Tối ưu năng suất ký số và phát hành văn bảnXác thực dịch vụ công điện tử

Ký số thuận tiện, nhanh chóng hơn với Chữ ký số từ xa

 

Báo giá MISA eSign – Chữ ký số từ xa

CHỮ KÝ SỐ DÀNH CHO TỔ CHỨC

STT TÊN GÓI GIÁ TIỀN THÀNH TIỀN
( BAO GỒM VAT )
1 CHỮ KÝ SỐ TỪ XA – 1 NĂM 1.350.000 1.350.000
2 CHỮ KÝ SỐ TỪ XA- 2 NĂM 2.250.000 2.250.000
3 CHỮ KÝ SỐ TỪ XA- 3NĂM 3.050.000 3.050.000

 

 • Ký hóa đơn điện tử MISA meInvoice
 • Kê khai, nộp thuế điện tử
 • Ký và nộp tờ khai AMIS BHXH
 • Ký hợp đồng điện tử AMIS WeSign
 • Ký văn bản dạng PDF, Word, file ảnh…
 • Ký số trên điện thoại di động, tablet

CHỮ KÝ SỐ DÀNH CHO CÁ NHÂN TRONG TỔ CHỨC

STT TÊN GÓI GIÁ TIỀN THÀNH TIỀN
( BAO GỒM VAT )
1 CHỮ KÝ SỐ TỪ XA 1 NĂM 1.350.000 1.350.000
2 CHỮ KÝ SỐ TỪ XA 2 NĂM 2.250.000 2.250.000
3 CHỮ KÝ SỐ TỪ XA 3 NĂM 3.050.000 3.050.000

 

 • Ký và nộp tờ khai AMIS BHXH
 • Ký hợp đồng điện tử AMIS WeSign
 • Ký văn bản dạng PDF, Word, file ảnh…
 • Ký số trên điện thoại di động, tablet

CHỮ KÝ SỐ DÀNH CHO HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH

STT TÊN GÓI GIÁ TIỀN THÀNH TIỀN
( BAO GỒM VAT )
1 CHỮ KÝ SỐ TỪ XA 1 NĂM 550.000 550.000
2 CHỮ KÝ SỐ TỪ XA 2 NĂM 950.000 950.000
3 CHỮ KÝ SỐ TỪ XA 3 NĂM 1.250.000 1.250.000

 

 

 • Ký hóa đơn điện tử MISA meInvoice
 • Kê khai, nộp thuế điện tử
 • Ký và nộp tờ khai AMIS BHXH
 • Ký hợp đồng điện tử AMIS WeSign
 • Ký văn bản dạng PDF, Word, file ảnh…
 • Ký số trên điện thoại di động, tablet

CHỮ KÝ SỐ DÀNH CHO CÁ NHÂN

 

STT TÊN GÓI GIÁ TIỀN THÀNH TIỀN
( BAO GỒM VAT )
1 CHỮ KÝ SỐ TỪ XA – 1 NĂM 550.000 550.000
2 CHỮ KÝ SỐ TỪ XA- 2 NĂM 950.000 950.000
3 CHỮ KÝ SỐ TỪ XA- 3NĂM 1.250.000 1.250.000

 

 • Ký hợp đồng điện tử AMIS WeSign
 • Ký văn bản dạng PDF, Word, file ảnh…
 • Ký số trên điện thoại di động, tablet

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

313/30 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp
Nghiệp vụ : 089 883 5656
CSKH : 078 983 5656
Đường dây nóng: 091 872 8889