Hướng dẫn Nộp tờ khai Thuế trên hệ thống Thuế điện tử tại thuedientu.gdt.gov.vn

Hướng dẫn Nộp tờ khai Thuế trên hệ thống Thuế điện tử – ETAX tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 8 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Để thực hiện Nộp tờ khai trên hệ thống Thuế điện tử – eTax của Tổng cục Thuế, Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) vào máy tính đã cài phần mềm Quản lý Token Manager của nhà cung cấp chữ ký số bạn đang sử dụng

Lưu ý: Bạn thực hiện kiểm tra máy tính đã cài phần mềm Esigner mới nhất chưa và phần mềm Quản lý Token Manager đã được cắm vào máy tại Điều kiện 1 trong bài Hướng dẫn tại đây

Bước 2: Truy cập và đăng nhập vào địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn.

Bước 3: Tại tab Khai Thuế (1), bấm vào phần Nộp tờ khai XML (2) sau đó bấm Chọn tệp tờ khai (3).


Bước 4: Chọn file tờ khai cần nộp (4) sau đó bấm Open (5).


Bước 5: Hệ thống hiển thị giao diện Khai thuế, bấm Ký điện tử (6).


Bước 6: Cửa sổ nhập mã PIN của USB Token hiển thị, nhập mã PIN Chữ ký số (7), sau đó bấm Login (8).


Bước 7: Hệ thống hiển thị thông báo “Ký tệp tờ khai thành công!”, bấm OK (9) để quay lại giao diện Khai thuế.


Bước 8: Hệ thống hiển thị giao diện Khai thuế, bấm Nộp tờ khai (10).


Sau khi nộp tờ khai thành công, hệ thống hiển thị Danh sách tờ khai XML đã nộp thành công tới cơ quan Thuế.
Lưu ý: Bạn có thể tải tệp tờ khai bằng cách bấm vào tên tệp tờ khai trong cột Tờ khai/Phụ lục.
Như vậy là Bạn đã hoàn thành việc Nộp tờ khai Thuế trên hệ thống Thuế điện tử eTax.
Theo BKAV