Hilo-eContract giải quyết bài toán số hoá quy trình ký kết hợp đồng

 

Hilo-eContract giải quyết bài toán số hoá quy trình ký kết hợp đồng

Dễ dàng thực hiện

Nền tảng trung gian cho phép dễ dàng thực hiện ký kết các hợp đồng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với đối tác, doanh nghiệp với cá nhân.

Ký kết không giấy tờ :Thay đổi phương thức ký kết truyền thống, xây dựng doanh nghiệp không giấy tờ, doanh nghiệp chuyển đổi số.

 

Tối ưu lên tới 70% chi phí & thời gian.

 • Không chi phí in ấn, lưu trữ
 • Tiện lợi quản lý, lưu trữ và tìm kiếm
 • Không cần đầu tư phần cứng, phần mềm
 • Cơ sở pháp lý được công nhận
 • Nâng cao trải nghiệm khách hàng, đối tác

Đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý và kỹ thuật về chữ ký số tại Việt Nam

 • Dễ dàng tích hợp chữ ký số HSM
 • Đáp ứng mọi thiết bị USB Token
 • Thiết kế theo quy định pháp lý

Số hóa quy trình ký hợp đồng
Giao kết thông minh

 • Số hoá quy trình ký kết.
 • Tự động thông báo thứ tự ký
 • Chỉ cần tài khoản cho người tạo nội dung ký. Người tham gia ký không cần tài khoản
 • Ký đồng loạt theo lô không giới hạn số lượng

An ninh

 • Đáp ứng đầy đủ tính pháp lý về xác thực điện tử
 • Giải pháp bảo mật chống tấn công từ bên ngoài 24/7

Mọi lúc, mọi nơi, mọi chữ ký 

 • Cần là ký
 • Ký trong vài phút
 • Ký trên máy tính bàn, máy tính bảng, di động
 • Ký với mọi loại chữ ký số, ký file ảnh, ký trực tiếp trên smart phone

BẢNG GIÁ CHI TIẾT