Giới thiệu về Phần mềm hóa đơn điện tử MISA

Hóa đơn điện tử MISA meInvoice

Thay đổi hoàn toàn cách thức phát hành, quản lý, báo cáo hóa đơn của đơn vị bạn!

line

  • Đầy đủ nghiệp vụ: Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn (Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC,…) và sẵn sàng đáp ứng Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.
  • Quản trị toàn diện: Người bán thực hiện phát hành, quản lý, báo cáo hóa đơn mọi lúc, mọi nơi qua mobile, website, desktop
  • An toàn, bảo mật: Phần mềm hóa đơn điện tử đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Blockchain đảm bảo an toàn, bảo mật và chống làm giả hóa đơn

Tích hợp sẵn với các phần mềm kế toán / bán hàng phổ biến

Phát hành hóa đơn mọi lúc mọi nơi trên mobile

Theo dõi hạn nợ và thanh toán hóa đơn trực tuyến

Theo dõi hạn nợ và thanh toán hóa đơn trực tuyến

Ghi chú

  • Không giới hạn số lượng người dùng
  • Dịch vụ duy trì hàng năm
  • Lưu trữ, tra cứu hóa đơn miễn phí trong thời gian 10 năm
  • Miễn phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ Quan Thuế
  • Khách hàng có thể mua trước nhiều gói hóa đơn để sử dụng và được chuyển sang năm tài chính tiếp theo nếu sử dụng không hết

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/06/2020

 1. Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Giá trên chưa báo gồm phí khởi tạo : 500.000 VNĐ

2. Hóa đơn điện tử cho Doanh nghiệp

Giá trên chưa báo gồm phí khởi tạo : 1.000.000 VNĐ

3. Vé Điện Tử

Giá trên chưa báo gồm phí khởi tạo : 1.000.000 VNĐ