Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần phần mềm Maxv Việt Nam và Sản phẩm Max Accounting

1. Thông tin chung công ty

 • Tên công ty: Công ty Cổ phần phần mềm Maxv Việt Nam
 • Tên tiếng anh: MAXV,.JSC
 • Ngày thành lập: 07/06/2013
 • Mã số thuế: 0106200129

2. Sản phẩm

Phần mềm Maxv Accounting làm việc trên nền tảng web, cho phép truy cập làm việc mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị. Sản phẩm có 2 gói, cụ thể:

Maxv Accounting Gói Cài đặt Gói cho thuê
1.      Đối tượng sử dụng –       Công ty, cá nhân làm dịch vụ kế toán

–       Công ty, Tổng công ty, tập đoàn

–       Công ty, cá nhân làm dịch vụ kế toán

–       Công ty, Tổng công ty, tập đoàn

2.      Hình thức cài đặt Trên máy chủ Khách hàng Trên máy chủ NCC
3.      Làm việc Online
4.      Giá sản phẩm cho 1 công ty 5.000.000 VNĐ, phí bảo hành 20%/năm 120.000 VNĐ/tháng
5.      Giá sản phẩm cho công ty, cá nhân làm dịch vụ kế toán 500.000 VNĐ/Công ty/năm 500.000 VNĐ/Công ty/năm
6.      Giới hạn người dùng Không giới hạn Không giới hạn
7.      Đào tạo và hướng dẫn sử dụng Online 2 buổi Online 2 buổi
8.      Hỗ trợ 24/24

 

Tính năng và ưu điểm sản phẩm

 • Công nghệ hiện đại, truy cập mọi lúc mọi nơi trên nhiều nền tảng thiết bị khác nhau
 • Phần mềm chạy trên các trình duyệt web phổ biến như Chrome, Cốc cốc, Firefox, Opera, Safari, … nên có thể truy cập làm việc mọi lúc mọi nơi có internet.
 • Không cần đầu tư cơ sở hạ tầng thiết bị,  không lo bị virus phá hỏng hệ thống, không lo mất dữ liệu.
 • Người sử dụng cuối cùng không cần phải cài đặt, download.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại của Microsoft: .NET Framework 4.5, SQL 2017

Bảo mật cao, an toàn và ổn định

 • Maxv Accounting được thiết kế trên nền CSDL Miscrosoft SQL, kết hợp hệ thống bảo mật Windows server, dịch vụ SSL, Firewall nên người dùng hoàn toàn yên tâm vấn đề bảo mật.
 • Phân quyền truy cập phần mềm gồm:
 • Phân quyền chi tiết đến từng chức năng nhiệm vụ kế toán
 • Phân quyền chi tiết đến từng thao tác người dùng (thêm, sửa, xóa, in, …)
 • Phân quyền chi tiết đến từng đơn vị (công ty, công ty con, chi nhánh).
 • Phân quyền chi tiết từng kho
 • Phân quyền truy cập đến từng địa chỉ IP máy
 • Tự động sao lưu dữ liệu định kỳ

 

Đơn giản và thân thiện với người dùng

 • Giao diện được thiết kế trực quan, thân thiện với người dùng.
 • Cho phép mở nhiều tác vụ, chuyển đổi dễ dàng giữa các màn hình nhập liệu.
 • Cho phép tìm kiếm nhanh theo mã hoặc tên
 • Cho phép người dùng tự khai báo, thiết lập mẫu báo cáo
 • Cho phép truy xuất, sửa chứng từ gốc từ màn hình báo cáo

Tính mở cao, nhiều tiện ích

 • Được thiết kế theo mô hình hướng mở, thuận tiện cho việc thay đổi nâng cấp hệ thống. Thời gian triển khai nhanh giúp giảm thiểu chi phí, đáp ứng tốt sự thay đổi mô hình quản lý của doanh nghiệp
 • Cho phép làm việc nhiều bộ dữ liệu trên một phần mềm
 • Cho phép truy xuất riêng số liệu từng công ty; tổng hợp số liệu Công ty mẹ/Cong ty con/Đơn vị trực thuộc
 • Cho phép Import dữ liệu từ Excel rút ngắn thời gian nhập liệu.

  Phân hệ cơ bản trong phần mềm Maxv Accounting

Phần mềm Maxv Accounting được thiết kế theo từng phân hệ với mục đích dễ dàng quản lý, phân quyền và thực hiện thao tác của người sử dụng. Các phân hệ cơ bản trên phần mềm gồm:

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

 • Theo dõi các khoản thu, chi, số dư tiền mặt.
 • Theo dõi các khoản tiền thu, chi, số dư chi tiết tài khoản ngân hàng
 • Theo dõi các khoản tiền vay, trả nợ vay, tính lãi khế ước

Mua hàng

 • Quản lý hàng nhập mua trong nước và nhập khẩu, trả lại Nhà cung cấp.
 • Quản lý hàng nhập theo nhiều đơn vị tính
 • Quản lý nhập hàng theo lô, hạn sử dụng
 • Quản lý hàng nhập theo hợp đồng
 • Theo dõi công nợ phải trả chi tiết Nhà cung cấp
 • Theo dõi công nợ phải trả chi tiết Hợp đồng mua
 • Theo dõi công nợ phải trả chi tiết hóa đơn mua hàng

Bán hàng

 • Theo dõi doanh số, doanh thu hàng bán chi tiết mặt hàng, khách hàng, nhân viên kinh doanh, dự án, bộ phận, …
 • Theo dõi công nợ phải thu chi tiết Khách hàng
 • Theo dõi công nợ phải thu chi tiết Hợp đồng
 • Theo dõi công nợ phải thu chi tiết Hóa đơn
 • Hiện tồn kho tức thời, cảnh báo khi xuất hàng

Hàng tồn kho

 • Quản lý hàng tồn kho chi tiết mặt hàng, kho
 • Quản lý hàng tồn kho theo lô, hạn sử dụng
 • Quản lý hàng tồn kho theo vị trí
 • Tính giá xuất tự động theo nhiều phương pháp tính như tính giá trung bình tháng, trung bình di động, nhập trước xuất trước
 • Hiện tồn kho tức thời khi xuất hàng
 • Cảnh báo xuất âm kho hoặc vượt giới hạn tồn cho phép

Tài sản cố định

 • Quản lý thông tin chi tiết Tài sản
 • Tự động tính khấu hao tài sản theo phương pháp tính đường thẳng, số lượng, số dư giảm dần
 • Tự động tạo bút toán khấu hao cuối kỳ
 • Cho phép phân bổ chi phí khấu hao cho nhiều dự án/công trình
 • Theo dõi chi phí khấu hao, báo cáo kiểm kê chi tiết tài sản, phòng ban, loại tài sản.

Quản lý công cụ dụng cụ

 • Quản lý thông tin chi tiết công cụ dụng cụ
 • Tự động tính phân bổ công cụ dụng cụ
 • Tự động tạo bút toán phân bổ cuối kỳ
 • Phân bổ công cụ dụng cụ cho nhiều dự án/công trình
 • Theo dõi chi phí phân bổ, kiểm kê chi tiết công cụ, phòng ban, loại công cụ.

Giá thành dịch vụ

 • Đơn giản trong cách nhập liệu
 • Cho phép khai báo cách thức tập hợp, phân bổ chi phí dự án công trình
 • Cho phép phân bổ, kết chuyển chi tiết dự án công trình
 • Cho phép khai báo công thức tính lãi lỗ dự án/công trình

Giá thành sản xuất

 • Cho phép khai báo các yếu tố chi phí cấu thành giá thành sản phẩm
 • Cho phép khai báo cách thức tập hợp chi phí theo sản phẩm, công đoạn, …
 • Cho phép khai báo cách thức phân bổ chi phí theo định mức, hệ số, chi phí NVL, số lượng sản xuất, ….
 • Cho phép tính giá thành nhiều công đoạn

Kế toán tổng hợp

 • Cho phép hạch toán bút toán đơn, nhiều nợ/nhiều có
 • Tự động tạo bút toán phân bổ chi tiết đối tượng khác nhau như dự án/công trình, phòng ban, hợp đồng, khoản mục phí, …
 • Tự động tạo bút toán kết chuyển chi tiết đối tượng khác nhau như dự án/công trình, phòng ban, hợp đồng, khoản mục phí, …

Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán

 • Báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC và Báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Hình thức sổ sách kế toán gồm: Nhật ký chung và Chứng từ ghi sổ

Tiện ích

 • Cho phép đánh lại số chứng từ tự động
 • In chứng từ tự động (in chứng từ, sổ sách hàng loạt)
 • Xuất dữ liệu ra nhiều định dạng khác nhau như pdf, excel
 • Import dữ liệu vào từ excel trên màn hình nhập liệu

Dịch vụ

 • Cập nhật miễn phí các thay đổi về biểu mẫu, chế độ kế toán
 • Cập nhật miễn phí các thông tư, quyết định trước 10 ngày nộp báo cáo.
 • Nâng cấp miễn phí từ phiên bản cũ sang phiên bản mới
 • Cập nhật miễn phí các tiện ích mới
 • Tư vấn nghiệp vụ miễn phí
 • Bảo hành ngay tại thời điểm khách hàng yêu cầu dịch vụ
 • Bảo hành 24/24