Giới thiệu PHẦN MỀM KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI VBHXH

VBHXH – PHẦN MỀM KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI LÀ GÌ?

vBHXH là dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm điện tử được Viettel cung cấp giúp các tổ chức doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc người sử dụng lao động thực hiện quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử, đồng thời đáp ứng đầy đủ toàn diện các chuẩn định dạng dữ liệu theo yêu cầu của cơ quan BHXH tại Việt Nam trong các thủ tục giao dịch điện tử.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM