Giới thiệu giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Là tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được ký hợp đồng nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với Tổng cục Thuế, được niêm yết thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế.

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/NĐ-CP, Quyết định 206/QĐ- BTC.

Giải pháp vinh dự được công nhận Giải thưởng Sao khuê 2022 trong lĩnh vực Tài chính số

TÍNH NĂNG GIẢI PHÁP
Nhận, truyền dữ liệu với Cơ quan Thuế
Truyền nhận dữ liệu các nghiệp vụ hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế theo quy định tại Nghị định 123/NĐ-CP một cách nhanh chóng, an toàn, bảo mật đáp ứng tiêu chuẩn truyền nhận của Tổng Cục Thuế

Đầy đủ nghiệp vụ theo quy định
Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC : Quản lý tạo lập hóa đơn có mã/không có mã của cơ quan thuế, các nghiệp vụ xử lý hóa đơn sai sót, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

Mẫu hóa đơn phong phú, thiết kế theo yêu cầu
Thư viện mẫu phong phú, đa dạng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, có khả năng đáp ứng tất cả các mẫu hóa đơn đặc thù ngành: tem, vé, hóa đơn điện, nước…

Báo cáo thống kê hóa đơn
Cung cấp các báo cáo trực quan, đầy đủ thông tin liên quan đến hóa đơn trong kỳ kê khai

 

LÝ DO NÊN LỰA CHỌN GIẢI PHÁP MOBIFONE INVOICE

Bảng giá dịch vụ Hóa đơn điện tử

 

 

STT GÓI HÓA ĐƠN SỐ HÓA ĐƠN GIÁ GÓI (VNĐ) HÌNH THỨC THANH TOÁN
1 E-300 300 270.000 Trả trước
2 E-500 500 300.000
3 E-700 700 400.000
4 E-1.500 1.500 780.000
5 E-3.000 3.000 1.300.000
6 E-4.500 4.500 1.800.000
7 E-7.500 7.500 2.900.000
8 E-15.000 15.000 5.000.000
9 E-30.000 30.000 8.500.000
10 E-50.000 50.000 13.500.000
11 E-100.000 100.000 23.000.000
12 E-200.000 200.000 36.000.000
13 E-400.000 400.000 64.000.000
14 E-800.000 800.000 112.000.000
15 E-1.500.000 1.500.000 150.000.000

 

 

 

 

a) Bảng giá đã bao gồm:

  • Phí dịch vụ nhận truyền dữ liệu hóa đơn với Cơ quan Thuế
  • Phí quản lý và lưu trữ dữ liệu hóa đơn trong 10 năm

b) Phần mềm không chịu thuế GTGT

c) Khuyến mại hiện hành:

  • Miễn phí 300 hóa đơn cho khách hàng đăng ký mới
  • Miễn phí 500 hóa đơn khi khách hàng ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ mobiCA trong 02 năm trở lên