ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

1. Thông tin cá nhân

Khi Quý Khách hàng đặt mua hàng, Chúng tôi có thể yêu cầu Quý Khách hàng cung cấp một số thông tin cá nhân để phục vụ cho công tác hướng dẫn và chăm sóc  như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email…

Khi khai báo thông tin cá nhân, Quý Khách hàng cần đảm bảo mọi thông tin khai báo phải chính xác và hợp pháp, Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi sử dụng các thông tin Quý Khách hàng cung cấp để xử lý Đơn đặt hàng, cung cấp bản tin, thông tin về Sản phẩm, và các thông tin khác theo yêu cầu của Quý Khách hàng. 

2. Bảo mật

Chúng tôi cam kết chỉ Chúng tôi mới có quyền nắm bắt và sử dụng những thông tin của Quý Khách hàng theo các nội dung quy định tại “Điều khoản bảo mật” này. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý Khách hàng bằng mọi cách thức có thể nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý Khách hàng trong những trường hợp do pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của Tòa án có thẩm quyền.

3. Cam kết

Chúng tôi bảo đảm với Quý Khách hàng rằng Chúng tôi sẽ không chủ ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý Khách hàng chỉ trừ khi Quý Khách hàng tự nguyện thực hiện cung cấp thông tin.

Khi Quý Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho Chúng tôi cũng đồng nghĩa với việc Quý Khách hàng biết rõ ràng Chúng tôi có dự định khai thác dữ liệu cho mục đích gì và Chúng tôi đã được Quý Khách hàng chấp thuận về việc sử dụng những dữ liệu đó.

5. Thông tin liên lạc

Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc, ý kiến đóng góp, liên hệ hay phản hồi về điều khoản bảo mật này, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: cskh@mitasp.com

CTY TNHH ĐỐI TÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN MINH TÂM

313/30 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. HCM