Câu hỏi thường gặp về hóa đơn điện tử tại Thông tư 78, Nghị định 123

1. Làm sao để biết doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã hay không có mã cơ quan thuế?

Trả lời:

Đối tượng sử dụng HĐĐT có mã bao gồm 5 đối tượng và HĐĐT không có mã của cơ quan thuế bao gồm 3 nhóm. Chi tiết xem tại đây.

2. DN tôi đang dùng hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử theo thông tư cũ. Vậy khi áp dụng theo Thông tư 78 thì DN có được dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy không?

Trả lời:

DN vẫn được sử dụng hóa đơn cũ bình thường cho đến khi chuyển sang HĐĐT Thông tư 78 và có thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi đó DN phải:

Đối với hóa đơn điện tử:

  • Ngừng việc phát hành hóa đơn điện tử theo Nghị đinh 51/2010/NĐ-CP.
  • Thực hiện thông báo hủy hóa đơn theo mẫu TB03/AC ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC (Nếu cơ quan thuế quản lý yêu cầu).

Với hóa đơn giấy:

  • Thực hiện tiêu hủy hóa đơn theo mẫu 02/HUY-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiên theo quy định tại điều 27. Tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế – Nghị đinh 123/2020/NĐ-CP.

3. Một công ty có thể sử dụng đồng thời nhiều mẫu hóa đơn GTGT không?

Trả lời:

Theo nghị đinh 123, cơ quan thuế không quan lý chi tiết mẫu hóa đơn, chứng từ, số lượng hóa đơn sử dụng theo từng đợt thông báo phát hành mà quản lý thông qua việc truyền nhận dữ liệu đinh dạng xml (Quyết định 1450/QĐ-TCT) mà không phải nộp Mẫu hóa đơn khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế. Cũng  tương tự như quy định về ký hiệu HĐĐT thì hai ký tự cuối cùng: Người bán tự xác định tùy thuộc như cầu quản lý.

=> Đơn vị được pháp sử dung nhiều mẫu hóa đơn tùy vào nhu cầu quản lý. Ví dụ: Mẫu 1K22TBB và 1K22TAA,…

4 Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có cần đăng ký sử dụng bao nhiêu hóa đơn không?

Trả lời:

Tại Khoản 3, điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy đinh cách đánh số hóa đơn như sau:

Ghi số hóa đơn gồm 8 chữ số.

Không phải thông báo phát hành số lượng hóa đơn Từ số… Đến số… Thay vào đó là đánh bắt đầu từ số 1 vào ngày 1/1 (hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn) theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn và kết thúc vào ngày 31/12 tối đa đến số 99 999 999. Sang năm tiếp theo lại đánh quay vòng từ số 1.

5 Theo thông tư 78 thì có bắt buộc phải xuất hóa đơn GTGT khi xuất khẩu không?

Trả lời:

Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có hoạt động Xuất khẩu (kể cả gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa dịch vụ sử dụng hóa đơn GTGT điện tử.

(Theo Điểm C, Khoản 3, Điều 13 NĐ 123)

Nguồn: Misa.amis.vn