Hướng dẫn fix lỗi phần mềm htkk tự thoát

1. HTKK TỰ THOÁT

Cách 1: Cài đặt lại HTKK bản mới

  • Khi gặp lỗi HTKK tự động thoát ra thì bạn hãy sao lưu dữ liệu hiện tại đang có và gỡ cài đặt phần mềm rồi cài đặt bản HTKK mới nhất. Sau đó khởi chạy phần mềm xem còn bị hay không. Nếu vẫn bị ta tiến hành làm theo cách 2

Cách 2: Chạy HTKK bằng Admin

  • Click chuột phải vào biểu tượng HTKK rồi chọn Run as admin.
  • Sau đó chúng ta mở HTKK rồi điền MST công ty hay tổ chức để xem còn bị lỗi tự thoát màn hình hay không.

Chạy HTKK bằng Admin

Cách 3: Xóa dữ liệu HTKK hiện tại

  • Bước 1: Sao lưu dữ liệu  Datafile  hiện tại sang một nơi khác
  • Bước 2: Xóa Datafiles tại C:\Program Files hoặc Program Files (x86)\HTKK320\DataFileschọn MST bị lỗi để xóa
  • Cuối cùng mở lại phần mềm và nhập lại MST xem còn bị hay không ?

Cách 4: Cấp quyền cho HTKK

  • Tại giao diện của ổ C bạn tìm tới Program Files (x86) rồi tìm tới thư mục HTKK, chuột phải chọn Properties.

  • Hiển thị giao diện mới bạn nhấn vào tab Security, chọn Creator owner rồi nhấn Edit bên dưới.

  • Chuyển sang giao diện nhấn lại vào Creator owner, rồi nhấn Add. Hiển thị giao diện mới, bạn nhập Everyone như hình dưới đây.